LYRIC

Kogo diabeВі opúta
CzВіowiek nigdy nie zmieni siú
Kochany, pamiútaj nie pomo¿e ci ¿aden cud

Mam oczy zamkniúte
I zupeВіnie kamiennВ№ twarz
Czarna Віuna na niebie
To znak
¿e porwie ciú diabelski wiatr

Czarne dВіonie zimnych rВ№k
TworzВ№ ju¿ diabelski krВ№g
Е’piewaj, Е“piewaj z nami wraz
JeЕ“li czarnВ№ skórú masz

Nie ma miejsca dla ciebie
Ani na ziemi ani w niebie
W piekle karmiæ ciú búdВ№
CzarnВ№ kawВ№ i czarnym chlebem

SmoВіa w kotВіach siú grzeje
WidВіy same ju¿ idВ№ w ruch
Czarna Віuna na niebie to znak
¿e porwie ciú diabelski wiatr

Czarne dВіonie zimnych rВ№k
TworzВ№ ju¿ diabelski krВ№g
Е’piewaj, Е“piewaj z nami wraz
JeЕ“li czarnВ№ skórú masz

Kogo diabeВі opúta
CzВіowiek nigdy nie zmieni siú
Kochany pamiútaj
Nie pomo¿e ci ¿aden cud

Mam oczy zamkniúte
I zupeВіnie, zupeВіnie kamiennВ№ twarz
Czarna Віuna na niebie
To znak, ¿e porwie ciú diabelski wiatr

Czarne dВіonie zimnych rВ№k
TworzВ№ ju¿ diabelski krВ№g
Е’piewaj, Е“piewaj z nami wraz
JeЕ“li czarnВ№ skórú masz

SHARE