LYRIC

Jaki jest wynik gry? nie wiem,nie pytaj mnie,
Jak na imiú tej grze? tego nie wiem ju¿ te¿,
Wczoraj ,tak,byВіo,tak, nie znaczyВіo zaЕ“ nie,
Nie mieszaВіo siú nam,czarne z biaВіym co dzieñ.

Wczoraj niewinny tak, dzisiaj pionki w grze,
Wczoraj blekitny wiatr, dzisiaj duszny,zly sen.
Zdrugiej strony mych snów, wszystko lepszy ma smak,
A w powietrzu jest luz i muzyka wciВ№¿ gra.

Za ostatni grosz kupiú dziЕ“ chocia¿ cieñ tamtych dni,
Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcú znów piæ.

Kiedy zaczВ№Ві siú wiæ, krúty, pochyВіy szlak?
Gdzie byВі pierwszy nasz krok w rozpadlinie bez dna?
Gdy srebrników garЕ“æ przekonaВіa nas, ¿e
Kiedy dajВ№ to braæ, ka¿dy gВіupi to wie.

Bilans zysków i strat, prowadzimy od lat,
Nie ma czego w nim kryæ, nie ma czego siú baæ.
SkВ№d wiúc na lustra dnie, w progu ka¿dego dnia,
Wita ciú najpierw wstrút, potem brat jego strach.

Za ostatni grosz kupiú dziЕ“ chocia¿ cieñ tamtych dni,
Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcú znów piæ.

SHARE